دسترسی سریع

21

3

4_2

10_1

پوستر همایش
Poster
پرداخت تعرفه ها

پرداخت تعرفه ها

مراحل ثبت نام

مراحل ثبت نام و پذیرش مقاله

1. ثبت نام در  سامانه کاربران سایت www.5iicmo.com  
2.مراجعه به اي ميل و فعال سازی لینک ارسال شده
3. ورود به سامانه كاربري(بعد از ثبت نام هر فرد دارای صفحه کاربری مخصوص به خود می شود).

4. ارسال مقاله كامل ازطریق صفحه کاربری
5. بررسی مقاله و اعلام نتیجه داوری در صفحه کاربری و ای میل نویسنده
5. ورود نویسنده مقاله به صفحه کاربری خود، ثبت خدمات و پرداخت آنلاین تعرفه

6. پذیرش نهایی، صدور گواهی پذیرش رسمی زودهنگام در صورت تقاضای کاربر
7. ثبت مقاله در سی دی مجموعه مقالات و صدور گواهینامه اصلی

8. ارسال مقاله براي نمايه در پايگاههاي علمي