نمايه ISC
1397/09/16

با افتخار به اطلاع پژوهشگران عزيز مي رساند كه نمايه مقالات پنجمين همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام ISC اغاز شده است.